ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 32                                               

Triple Elvis

Lobra representa tres imatges repetides del cantant Elvis Presley. Andy Warhol va experimentar amb tots els grans icones de la cultura nord-americana. I entre ells no podia faltar Elvis Presley. A ell li va dedicar diverses obres i entre elles aq ...

                                               

Étant donnés

Étant donnés és lúltima gran obra dart de Marcel Duchamp, que va sorprendre la majoria del món de lart; creien que havia deixat lart pels escacs gairebé 25 anys abans. Es tracta duna instal lació, visible només a través dun parell despiells un pe ...

                                               

Associació Professional dIl·lustradors de València

L Associació Professional dIl lustradors de València és una associació professional dil lustradors valencians fundada el 1989 com a reacció la falta de coneixement dels il lustradors dels seus drets, com són: "lestabliment dun contracte, la devol ...

                                               

Cercle Artístic de Luxemburg

El Cercle Artístic de Luxemburg és una associació que reuneix artistes de tota classe per tal de donar suport al treball artístic i leducació artística al Gran Ducat de Luxemburg. Els membres fundadors van ser Michel Engels i Pierre Blanc i Franz ...

                                               

Adornista

El dadornista era aquell ofici que manufacturava i instal lava lornamentació que engalanava els carrers, les places, els envelats i els casals a on tenien lloc les festes majors, els banquets, els balls i els discursos oficials. A les ciutats a v ...

                                               

Agent literari

Un agent literari és un representant editorial que intervé entre lescriptor i altres agents com leditorial, tant a nivell nacional com a internacional, per trobar el millor contracte dedició de lobra del seu representat.

                                               

Apuntador (teatre)

L apuntador o consueta és la persona que treballa amb una companyia de teatre i es dedica a ajudar els actors en una funció a dir les frases que no recorden en el moment en què les han de dir. Lapuntador es col loca en el coverol o en un racó de ...

                                               

Argenter

Un argenter és aquell menestral que tenia lofici de treballar principalment largent, però també altres metalls preciosos i fins i tot combinar-los amb pedres precioses. La mateixa activitat però especialitzada amb lor rebia el nom dorfebre, si es ...

                                               

Artista faller

L artista faller és lofici que sencarrega de la creació de les Falles. És un professional amb un conjunt dhabilitats les quals fan possible la producció de les obres dart efímeres i satíriques que es planten cada any a moltes localitats del País ...

                                               

Contaire

Un contaire o contador és un narrador oral de contes i històries. Un contista és un autor o escriptor de contes o de rondalles.

                                               

Crític

Crítica és la persona, generalment escriptora, que es dedica a produir assaigs sobre lart, la filosofia, la literatura, la política o qualsevol faceta de la vida coetània. Aquests assajos, que poden estar publicats en un bloc, un diari, una revis ...

                                               

Decorador

El decorador és lencarregat de linteriorisme dun habitatge o local, dissenyant lespai per tal que compleixi les seves funcions de la manera més eficient i que alhora presenti un aspecte agradable, amb una estètica definida a gust del client però ...

                                               

Doble de llums

Un doble de llums, o stand-in en anglès, és una persona que substitueix a lactor o actriu abans de la filmació. Aquestes persones són molt útils en els processos inicials de la producció, tant en el cinema com en la televisió: permeten que el dir ...

                                               

Espectacle de carrer

Un Espectacle de carrer fa referència a qualsevol tipus datracció, servei o representació dactivitats que puguin atreure, entretenir o interessar a un públic ocasional, oferts al carrer o en un espai públic: acrobàcies, titelles, contorsionisme, ...

                                               

Estàtua vivent

El terme estàtua vivent es refereix a un artista de carrer que posa com una estàtua o maniquí, normalment amb maquillatge imitador destàtues, que de vegades els porta moltes hores daconseguir. Els intèrprets destàtues vivents solen intentar engan ...

                                               

Fotògraf

Un fotògraf és aquella persona lactivitat artística de la qual o ocupació consisteix a prendre fotografies mitjançant lús duna càmera o dun altre dispositiu capaç demmagatzemar una rèplica bidimensional de la realitat.

                                               

Goliard

El goliard era aquella persona que havia deixat de ser monjo. Es dedicava a cantar i recitar poemes en llatí i en llengües vulgars. A Beuren, es van trobar poemes goliards escrits al bon beure i al bon menjar. Lobra més coneguda nés el Carmina Bu ...

                                               

Vicente Lampérez Romea

Vicente Lampérez Romea fou un destacat restaurador, arquitecte i historiador de lart espanyol, membre de la Reial Acadèmia de la Història.

                                               

Mangaka

Mangaka és la paraula japonesa per referir-se a un dibuixant de còmics. Fora del Japó, la paraula es fa servir per referir-se a un dibuixant de manga. El sufix -ka serveix per indicar "creador de", donant-li un grau honorífic la paraula. Normalme ...

                                               

Modista

Un modista és la persona que té per professió el disseny i confecció de peces de vestir femenines com vestits, bruses, abrics, etc. També es denomina dissenyador de moda. El modista acorda amb el seu client el tipus de roba que va a confeccionar ...

                                               

Pintor

Un pintor és un artista que practica lart de la pintura, que consisteix a crear quadres, frescs i en general a decorar superfícies duna manera artística.

                                               

Regidoria despectacles en viu

La Regidoria despectacles en viu és un ofici del teatre. Regidor o regidora és la denominació que rep la persona responsable de lorganització dels moviments i efectes escènics disposats pel director descena, garantint la integritat artística de l ...

                                               

Ullerer

Un ullerer o ulleraire era un menestral especialitzat en la fabricació dulleres per a corregir la visió. Els ulleraires fabricaven les lents i les muntures a partir de materials diversos.

                                               

Videojockey

Un videojockey o VJ és aquell creador que genera sessions visuals barrejant en directe loops de video amb música o altre tipus dacció. Per extensió, a lacte de barrejar vídeo daquesta forma se lanomena veejing o veejaying, encara que aquesta últi ...

                                               

Al-Qantara (revista)

Al-Qantara: Revista de estudios árabes és una revista científica avaluada per experts, amb el mètode davaluació "doble cec", publicada er lInstitut de Filologia del Consell Superior dInvestigacions Científiques. La revista va iniciar la seva publ ...

                                               

Anuario de Estudios Medievales

Va ser fundada lany 1964 per lhistoriador Emilio Sáez Sánchez, qui també va exercir com a director de la publicació. La revista està editada a Barcelona per la Institució Milà i Fontanals del CSIC. Des de lany 2000 es publica un volum anual amb d ...

                                               

Anuario musical

Anuario Musical es va fundar a Barcelona en 1946 pel capellà i musicòleg català Higini Anglès, director en aquell moment de lInstitut Espanyol de Musicologia del CSIC. Es tractava de la primera revista sobre musicologia editada a Espanya, que omp ...

                                               

Archivo Español de Arqueología

Aquesta etapa comença el 1951 amb la creació dun Institut dArqueologia independent, separat del dArt, lInstituto Español de Arqueología "Rodrigo Caro", que fins al 1958 adoptaria el nom de Instituto de Arqueología y Prehistoria. En paral lel es c ...

                                               

Archivo Español de Arte

Archivo Español de Arte és una revista científica publicada per l’Instituto Diego Velázquez del CSIC, fundada el 1940, i dedicada la investigació de la Història de lArt Espanyol i també de lestranger en relació amb Espanya, des de ledat mitjana f ...

                                               

Hispania. Revista Española de Historia

Hispania. Revista Española de Historia és una revista científica, que segueix el procés davaluació dexperts i està editada per lInstitut dHistòria del Consell Superior dInvestigacions Científiques. Hispania és considerada com una de les revistes ...

                                               

Revista de Filología Española

La Revista de Filología Española és una revista científica espanyola sobre filologia, que va ser fundada el 1914 per Ramón Menéndez Pidal. La Revista de Filologia Espanyola amb una periodicitat semestral, acull treballs de filologia espanyola, i ...

                                               

Tema artístic

Els gèneres artístics són especialitzacions temàtiques amb les que se subdivideixen les diverses manifestacions artístiques. Són aquells temes que esdevenen el nucli i objecte de preocupació lligats a les seves respectives èpoques. La seva sistem ...

                                               

Teoria de lart

Una teoria de lart és un mètode a seguir per a desvetllar el significat de les obres dart. Des de Plató fins al segle xix, existia un consens força genèric sobre què era art i què perseguia. La Revolució francesa comporta el desballestament del c ...

                                               

Color en lart

El color en lart és un aspecte molt important de les arts visuals o plàstiques, juntament amb altres elements com la llum, latmosfera, el fons i la forma, la matèria, la línia, el punt, la taca, el volum, lespai, el moviment, la textura, el forma ...

                                               

Apropiacionisme

L apropiacionisme és un moviment artístic que segueix el procediment de lapropiació. En les arts visuals, el terme apropiació es refereix sovint a lús delements manllevats per la creació duna nova obra, sigui pintura, escultura o fins i tot poesi ...

                                               

Art generatiu

Lart generatiu és el nom daquelles obres dart digital creades per mitjans informàtics a partir duns paràmetres variables establerts per lartista. Es tracta dobres creades automàticament per mitjà dun programari particular, on lartista és lautor d ...

                                               

Brunyiment (ceràmica)

El brunyiment és una tècnica decorativa que en terrissa consisteix a fregar la superfície argilenca duna peça ceràmica fins a aconseguir una aparença polida i lluent, i amb una certa suavitat tàctil. Usat des del bronze final com a tècnica de ret ...

                                               

Calc per fregament

En arqueologia, algunes disciplines artístiques i altres camps, un calc per fregament és la tècnica consistent en obtenir una còpia duna textura existent en una superfície disposant un suport apropiat sobre la textura que hom vol calcar i fregant ...

                                               

Ceràmica incisa

La ceràmica incisa al ludeix al conjunt de peces de terrissa que mostren exemples de tècniques decoratives fetes amb incisions al fang encara tendre. Provenen de la prehistòria, i formen conjunts tan representatius del neolític com la ceràmica ca ...

                                               

Vitrall cloisonné

El vitrall cloisonné és una tècnica artística desenvolupada a finals del segle xix, principalment al Regne Unit i a Catalunya, en aquest cas de la mà del decorador modernista Frederic Vidal. Consisteix a situar petites boles de vidre de colors se ...

                                               

Cloisonné

El cloisonné és una tècnica desmaltat dorigen oriental. El procediment consisteix a crear uns dipòsits de metall, cloisons, que segueixen un dibuix gravat en el metall. Aquest rebaixat es cobreix de lesmalt vitrificat. Posteriorment, les diferent ...

                                               

Cloisonée

El cloisonné o esmalt alveolat és una tècnica utilitzada per a decorar metalls com el coure, lor o la plata, mitjançant incrustació de gemmes, vidres, perles, etc., o aplicant esmalts de colors a força de separar-los en compartiments còncaus. Els ...

                                               

Entrellaçat croat

L entrellaçat croat, és un tipus dentrellaçat, el més característic del seu patró de tres cintes. És un dels patrons més utilitzats de lart preromànic croat. Es troba a les esglésies i als monestirs construïts al Regne de Croàcia durant lalta eda ...

                                               

Esgrafiat (terrissa)

L esgrafiat, en terrissa, és una tècnica decorativa de gravat que consisteix a dibuixar amb algun tipus de punxó línies, motius o formes, ratllant amb impressions o incisions de grossor variable el fang, pasta o matèria ceràmica quan la pasta est ...

                                               

Exotisme

Exotisme és una actitud cultural de gust pel estranger. Particularment en la música era la moda dincorporar temes, ritmes i instruments dorigen llunyà no europeu. A més de la música, el fenomen es manifesta en totes les expressions culturals: art ...

                                               

Frottage

El frottage és una tècnica artística que utilitza una superfície amb certa rugositat per a reproduir el relleu amb un paper a sobre. Fou inventada per lartista surrealista Max Ernst i representà la descoberta de la sensació tàctil visual. Aquesta ...

                                               

Gravat al burí

El gravat al burí, talla dolça o intaglio, és una tècnica de gravat en relleu en la qual es dibuixa sobre una planxa de metall excavant línies sobre una matriu ajudant-exclusivament dun burí ; eina composta dun mànec en el que, en el seu extrem, ...

                                               

Imago clipeata

Imago clipeata és un terme artístic que designa imatges davantpassats, gent famosa o que ha mort en espais circulars o medallons. En el món romà sutilitzava per representar els avantpassats familiars en un arbre que es mostrava a les cases patríc ...

                                               

Intonaco

Intonaco és un terme italià per la capa fina de guix sobre la qual es pinta un fresc. El guix es pinta mentre està mullat, per a permetre que el pigment penetri en el mateix intonaco. Una capa anterior, anomenada arriccio, es col loca lleugeramen ...

                                               

Kirby Krackle

Kirby Krackle és una convenció artística en còmics de superherois i ciència ficció i il lustracions similars, en la qual sutilitza un camp dimatges negres i pseudo- fractals per representar lespai negatiu al voltant denergies no especificades. Ki ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →