ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 16                                               

Acadèmia del Marquès de Villatorques

Aquesta acadèmia va sorgir la ciutat de València lany 1690. La primera sessió de l Acadèmia del Marquès de Villatorques, també coneguda com de La Nostra Senyora dels Desemparats-Sant Francesc Xavier, va tenir lloc a casa den Josep de Castellví i ...

                                               

Autoexperimentació

L autoexperimentació és lexperimentació científica on linvestigador realitza un experiment sobre si mateix. Lautoexperimentació té una llarga i ben documentada trajectòria dins la història de la ciència que continua fins avui en dia, i és especia ...

                                               

Avaluació dexperts

L avaluació dexperts o revisió dexperts és el procés de revisió que passen els articles científics quan són enviats a una revista per la seva publicació. Aquest sistema de correcció consisteix a enviar larticle a dos o més experts en el camp que ...

                                               

Bosc Experimental de Hubbard Brook

El Bosc Experimental de Hubbard Brook és una àrea a les White Mountains que funciona com a laboratori a laire lliure per estudis ecològics. Inicialment va ser establert per el Servei Forestal dels Estats Units lany 1955 com un important centre di ...

                                               

Ciència bàsica

Les ciències bàsiques, ciències fonamentals o ciències pures en la ciència, descriuen les forces dels objectes, les relacions entre si i les lleis que les regeixen, de tal manera que tots els altres fenòmens poden estar en principi derivats daque ...

                                               

Ciència en acció

Ciència en acció és considerat un clàssic dins la Sociologia del Coneixement Científic. El seu autor és lantropòleg, filòsof i sociòleg de la ciència francès Bruno Latour, un dels pares de la teoria de lactor-xarxa. Latour segueix els principis d ...

                                               

Ciència marginal

La ciència marginal és aquella branca de recerca duna disciplina que soposa o saparta de la denominada ciència normal. Segons Thomas Kuhn, perquè hi hagi un canvi de paradigma o model explicatiu, cal que la ciència marginal esdevingui normal o qu ...

                                               

Ciències exactes

Les ciències exactes, de vegades anomenades ciències matemàtiques exactes són aquelles ciències "que admeten una precisió absoluta en els seus resultats"; sobretot les ciències matemàtiques. Uns exemples de ciències exactes són la matemàtica, lòp ...

                                               

Cientisme

El cientisme, conegut també com a cientificisme o cientifisme, és la pretensió que totes les ciències, naturals i socials, haurien de basar-se en el mètode científic, tal com saplica en les ciències experimentals. Coincideix en part amb els postu ...

                                               

Ciència ciutadana

La ciència ciutadana és la recerca científica conduïda, parcialment o completament, per científics aficionats no professionals. La ciència ciutadana sorienta la generació de nou coneixement amb la participació activa i imprescindible de la ciutad ...

                                               

Ciències de la vida

Les ciències de la vida comprenen tots els camps de la ciència que socupen de lestudi dels éssers vius, com les plantes, animals i éssers humans. A més de la biologia abasta també altres camps relacionats com la medicina, biomedicina, bioquímica ...

                                               

Comunitat científica

La comunitat científica consta del cos total de científics, les seves relacions i interaccions. Es divideixen normalment en "subcomunitats", cada un treballant en un camp particular de la ciència. Membres de la mateixa comunitat no necessiten tre ...

                                               

Coneixement

El coneixement o coneiximent és el conjunt de dades, conceptes i pràctiques al voltant duna matèria o assumpte, un sinònim de saber. També es pot entendre com les informacions i veritats obtingudes a partir de la realitat o de lensenyament dun me ...

                                               

Coneixement científic

El coneixement científic és el conjunt de fets verificables i sustentats en evidència recollits per les teories científiques, així com lestudi de ladquisició, elaboració de nous coneixements mitjançant el mètode científic. Una teoria científica é ...

                                               

Consens científic

Es coneix com a consens científic tot aquell judici col lectiu a una determinada posició o opinió que manifesta la comunitat científica, en un camp particular de la ciència i en un determinat moment de la història. El consens científic no és, en ...

                                               

Construcció social de la tecnologia

La construcció social de la tecnologia conegut per les sigles SCOT, acrònim de langlès S ocial C onstruction O f T ecnology - és un model sociològic desenvolupat per Trevor Pinch i Wiebe E. Bijker, cap a lany 1987 amb la publicació del llibre The ...

                                               

CORDIS

CORDIS, és un espai dinformació dedicat a les activitats europees de recerca i desenvolupament. Els principals objectius de CORDIS són els següents: Promoure la difusió del coneixement per tal destimular el rendiment de les empreses en matèria di ...

                                               

Determinisme

En un primer nivell, sentén el ‘’’determinisme‘’‘ com una doctrina filosòfica que defensa que tot succés, incloent-hi el pensament i la conducta humans, la decisió i lacció, estan fixats, condicionats i establerts per una cadena de causes i conse ...

                                               

Efecte Curie

L efecte Curie, en referència a Marie Curie, en el marc del feminisme, és el fet daclaparar les dones pel pes duna genialitat extraordinària en els noms donats com a exemples a seguir. Així, resulta que, en lloc de motivar i constituir models per ...

                                               

Efecte Jennifer i John

L efecte Jennifer i John fa referència a un experiment realitzat per la Universitat Yale al 2012, on es demanava a docents qualificats dels departaments de ciències de sis universitats dinvestigació nord-americanes, que valoressin la sol licitud ...

                                               

Efecte Matilda

L Efecte Matilda és un biaix en contra del reconeixement els èxits de dones científiques, el treball de les quals és menystingut o fins i tot atribuït als seus col legues homes. Aquest efecte va ser descrit per primera vegada per la sufragista i ...

                                               

Els 125 misteris no resolts de la ciència

Els 125 misteris no resolts de la ciència és un recull de qüestions científiques que es van fer per celebrar el 125 aniversari de la revista Science fundada per Thomas Alva Edison el 1880. Amb el títol Què és el que no sabem? un número especial d ...

                                               

Empirisme

L empirisme és un corrent filosòfic sorgit a les Illes Britàniques al segle xviii que és tradicionalment considerat com a oposat al racionalisme. Sinscriu dins de la filosofia moderna segles xvii - xviii, que té com a principal problema lestudi d ...

                                               

Errare humanum est

Errare humanum est és una locució llatina antiga de la qual hi ha diverses variants i que significa: és humà de fer errors. El refrany català "Qui té boca, sequivoca" expressa la mateixa idea. Sovint shi afegeix el complement, perseverare autem d ...

                                               

Escales curta i llarga

Escala llarga, expressió catalana, traduïda per long scale en anglès, designa un sistema de noms numèrics en el qual un bilió significa un milió de milions. Escala curta, expressió catalana, traduïda per short scale en anglès. En aquest cas, un b ...

                                               

Estructura dun article científic

L estructura dun article científic és com sestableix la divisió per seccions dels continguts exposats als articles científics. El format dIMRaD ha estat adoptat per un nombre fermament creixent de revistes acadèmiques des de la primera meitat del ...

                                               

Explicació científica

Una explicació científica es una explicació dun fenomen per mitjà duna teoria científica. Una explicació satisfactòria dun fenomen ha de poder explicar perquè es podia esperar aquest fenomen, i no un altre. Segons aquesta perspectiva, una explica ...

                                               

Fet científic

En ciència, fet és una observació verificable i objectiva. Se sol contraposar a teoria, que és una explicació o interpretació dels fets. En Filosofia de la ciència, sha qüestionat si els fets científics són sempre dependents de la teoria en algun ...

                                               

Història de la ciència i la tècnica en la prehistòria i ledat antiga

La història de la ciència i la tècnica en la prehistòria i ledat antiga és una subdivisió temporal de la història de la ciència i de la tècnica centrada en la prehistòria i ledat antiga. Comença en el sorgiment de comunitats nòmades d Homo sapien ...

                                               

Il·lustració científica

La il lustració científica és lús de la il lustració gràfica per a descriure analíticament els aspectes científics de la natura. És un treball conjunt entre científics i il lustradors i té com a finalitat explicar laspecte, lestructura o bé el co ...

                                               

Incommensurabilitat

La incommensurabilitat en la filosofia de la ciència és la impossibilitat de comparació de dues teories quan no hi ha un llenguatge teòric comú. Si dues teories són incommensurables, llavors no hi ha manera de comparar-les i dir quina és millor i ...

                                               

Interdisciplinarietat

La interdisciplinarietat és lintent de superar les divisions dels diferents camps de la ciència per tenir un apropament global a un problema o camp destudi. Es diferencia de la multidisciplinarietat, on experts de diversos camps treballen plegats ...

                                               

Investigació animal

La investigació animal és lús danimals no humans en experiments científics. Es calcula que cada any sutilitzen entre 50 i 100 milions danimals vertebrats. Tot i que sutilitzen nombres molt més grans dinvertebrats i que lús de mosques i cucs com a ...

                                               

La ciència i la Bíblia

La ciència i la Bíblia és lestudi comparatiu entre la Bíblia i els coneixements actuals de la ciència. Els diferents llibres de la Bíblia contenen descripcions del món físic en el moment en què foren escrits. Aquestes descripcions són importants ...

                                               

Llibreta de laboratori

Un quadern de laboratori o llibreta de laboratori és un registre primari de recerca. El personal investigador utilitza un quadern de laboratori per documentar les seves hipòtesis, experiments i lanàlisi inicial o la interpretació daquests experim ...

                                               

Llista de disciplines de la Nomenclatura de la UNESCO

                                               

Metodologia experimental

La metodologia experimental és un model dinvestigació científica que conté una sèrie de normes que ens indiquen un procediment establert i pautat a seguir, que té com a objectiu obtenir informació científica mitjançant experiments. Lestructura bà ...

                                               

Mostra (material)

En sentit material, una mostra és una petita part o quantitat duna matèria o substància que és emprada per a analitzar-la i determinar diverses propietats físiques, químiques o altres. Les propietats de la mostra indiquen les propietats del conju ...

                                               

Novatores

Els novatores constitueixen un grup de pensadors, científics, filòsofs, etc., de començaments del segle xviii que al País Valencià i en altres llocs del món hispànic desenvolupen un interès preil lustrat per les novetats científiques atomistes en ...

                                               

Ciència oberta

Ciència oberta és el paraigües del moviment per fer la recerca científica, les seves dades i la seva disseminació accessibles a tots els nivells duna societat del coneixement, a un nivell aficionat o professional. És una manera de concebre la inv ...

                                               

Science Commons

Science Commons va ser un projecte de Creative Commons que va iniciar-se a començaments del 2005 i va finalitzar el 2009. El seu objectiu principal va ser traslladar la filosofia del projecte mare al camp de la recerca científica. Es va partir de ...

                                               

Pereant qui ante nos nostra dixerunt

Pereant qui ante nos nostra dixerunt o en català que pereixin aquells que digueren abans de nosaltres el que anàvem a dir és una locució llatina que Jeroni dEstridó va atribuir al seu professor Eli Donat, tot i que el poeta Terenci ja lhauria uti ...

                                               

Predescobriment

En astronomia, un predescobriment és un terme que descriu el procés pel qual sidentifica un objecte conegut en imatges darxiu o plaques fotogràfiques per calcular una òrbita en forma més precisa. El nom prové de fer noves observacions dobjectes o ...

                                               

Primer principi

Un primer principi és un principi bàsic, una proposició fonamental que per això no admet demostració a partir de principis més bàsics, no necessita demostració pel fet de ser autoevident. Els primers principis són abstractes i generals, aplicant- ...

                                               

Propietats emergents

- Propietats emergents dels sistemes A banda de les propietats dorganització, funcionalitat i estructura els sistemes presenten una sèrie de propietats emergents dalt nivell que no es troben associades específicament a cap part determinada del si ...

                                               

Prova del iode

La prova del iode o prova del lugol serveix per esbrinar si un cert aliment conté no midó. El lugol és una substància formada per Iode i aigua destil lada i aquest Iode reacciona amb el midó, concretament amb lamilosa, ja que aquesta adapta la fo ...

                                               

Racionalisme crític

El racionalisme crític és el sistema filosòfic proposat per Karl Popper per lepistemologia. Aquest sistema diu que la ciència és racional i per tant les nostres creences es sotmeten la crítica i poden ser reemplaçades. Un concepte central en aque ...

                                               

Raó

La raó és una facultat que consisteix a aplicar normes i lògica en el pensament per obtenir judicis, observacions comprovables o servir de base per a teories. En un sentit més reduït, vol dir capacitat per a establir inferències. La raó és estudi ...

                                               

Relació entre ciència i religió

La relació entre ciència i religió ha estat sovint conflictiva, ja que ambdues senfronten amb problemes cabdals per a lésser humà. Hi ha quatre escenaris bàsics per il lustrar aquesta relació: Diàleg: les dues disciplines han de col laborar, ja q ...

                                               

Repositori científic

Els repositoris cientìfics són dipòsits electrònics de publicacions científiques. Les revistes científiques més valorades actualment estan incloses en portals científics que són dobligada consulta per a qualsevol investigador: "Web of Knowledge S ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →