ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10                                               

Estat confessional

L Estat confessional és aquell que declara una religió concreta com a oficial, amb diversos graus de penetració en la vida pública. El govern sosté econòmicament determinats aspectes del culte religiós, promou la seva difusió o ensenyament i apro ...

                                               

Ètica mundial

La qüestió duna ètica mundial o ètica global es deriva del llibre del professor i teòleg Hans Küng "Responsabilitat Global", que va ser publicat per primera vegada en anglès en 1991. A partir daquí en cooperació amb el Parlament de les Religions ...

                                               

Fals profeta

Un fals profeta és un individu que fingeix tenir determinats dons divins, com el de profecia, sense realment posseir-los. Sesmenta de manera especial en les religions del Llibre per a referir-se a impostors religiosos contaminats per la falsedat, ...

                                               

Fe

La fe és la creença no fonamentada en la raó o identificació en un déu, religió, realitat o ideal que es pren com a veritat existencial basada en lexperiència vital de les realitats no materials. També es pot considerar fe el convenciment que una ...

                                               

Fenomenologia de la religió

La fenomenologia de la religió és la descripció dallò religiós. Aquesta disciplina es proposa destudiar la consciència del creient, la seva concepció del món, i eventualment, la seva percepció dels fets religiosos. El terme prové de dues paraules ...

                                               

Festes de la Beata

Les festes de la Beata és una típica processó de Mallorca que se celebren la primera setmana de setembre a Santa Margalida. El motiu de la festa és la beatificació de sor Caterina Tomàs i Gallard, personatge venerat a Mallorca. Linici de la festa ...

                                               

Fetitxisme

Fetitxisme és la devoció cap als objectes materials, anomenats fetitxes. El fetitxisme és una forma de creença o pràctica religiosa en la qual es considera que certs objectes tenen poders màgics o sobrenaturals i que protegeixen el portador o les ...

                                               

Fills del Sol

Els Fills del Sol és la idea mítica que es refereix al fet que la humanitat o una part daquesta, siga un poble o una casta, són fills o descendents duna deïtat solar. La ideologia està més present en la forma de referir-se com a descendents del S ...

                                               

Fonamentalisme

El fonamentalisme designa un comportament ideològic, polític o religiós que implica lacceptació dun pensament únic i exclusiu i lobservació duna normativa molt rígida que regula els principals aspectes de la vida quotidiana, regits per aquest dog ...

                                               

Fornicació

La fornicació és tota mena de relació sexual extramatrimonial o considerada il lícita. És un concepte rellevant essencialment en el context de la condemna religiosa de tota relació sexual que no vaja dirigida la procreació dins del matrimoni conv ...

                                               

Glossolàlia

La glossolàlia és, en medicina, una malaltia que afecta el llenguatge, i que consisteix en la invenció de paraules adjudicant-los un significat. Lorigen del terme és religiós i es refereix al fenomen de parlar una llengua desconeguda pel parlant, ...

                                               

Hierofania

Una hierofania és una manifestació de les forces sagrades en la qual allò que es mostra no és Déu en un sentit personal, sinó més aviat el sentit sagrat del cosmos, el valor profund de lesperit de la divinitat que tot ho omple. El terme prové del ...

                                               

Idolatria

Idolatria és un concepte abrahàmic per a ladoració indeguda que es dóna als ídols. A totes les religions abrahàmiques la idolatria està severament prohibida, encara que les interpretacions del que constitueix idolatria varia entre elles. En altre ...

                                               

Impietat

Impietat és clàssicament la falta del concerniment de les obligacions que incumbeixen lobservació pública religiosa o de culte. La impietat va ser una objecció pagana al cristianisme; a diferència dels iniciats en religions mistèriques, els prime ...

                                               

Imposició de mans

La imposició de mans és un ritual religiós propi de diverses religions. En termes generals és un gest mitjançant el qual es consagren o beneixen coses o persones. A les esglésies cristianes, aquesta pràctica es fa servir ja sigui com un mètode si ...

                                               

Islam a Letònia

L Islam a Letònia es va documentar la seva presència per primera vegada al segle xix. Els musulmans eren principalment tàrtars i turcs, i la majoria havien estat portats a Letònia en contra de la seva voluntat. Aquests incloïen turcs presoners de ...

                                               

Jubileu

El Jubileu o Any Sant és una celebració que té lloc en diferents esglésies cristianes històriques, particularment lesglésia catòlica i lesglésia ortodoxa, i que commemora un any sabàtic amb significats particulars. Té els seus orígens en el judai ...

                                               

Jurament

Un jurament és una promesa en la que sinvoca el nom duna entitat moral superior o dun concepte elevat i abstracte. Des del punt de vista religiós, és un acte que posa a Déu per testimoni de la veritat dun fet o de la sinceritat de la promesa.

                                               

La dona a les religions

Les dones a les religions és una descripció del paper que han exercit i actualment exerceixen les dones a les religions, la visió que cada religió té delles, com són tractades, els seus drets i deures i, si hi ha alguna diferència de rol, pel que ...

                                               

Laïcisme

El laïcisme és una doctrina que defensa la independència de la persona, de la societat i de lestat de tota influència de la religió, que considera que sha de desenvolupar, en tot cas, en làmbit privat i personal. Les seves arrels estan fonamentad ...

                                               

Llenguatge religiós

El llenguatge religiós és el tipus de llenguatge usat per referir-se a Déu, la fe o altres fenòmens religiosos. Forma part de la teologia i de la filosofia de la religió i constitueix una varietat específica de la llengua comuna, ja que aquesta s ...

                                               

Lliure examen

Lliure examen és una noció que eix originalment del protestantisme i que atorga a lhome el dret dinterpretar la Bíblia segons el seu judici personal, sense cap autoritat dogmàtica. Al segle xix la noció va desenvolupar-se també fora dels països p ...

                                               

Lloc de culte

Un lloc o centre de culte és un edifici o un indret obert al públic destinat al culte religiós i pot incloure des dun temple, un lloc sagrat, una sala, una assemblea comunitària, o fins i tot un habitatge usat per un grup religiós. Així, una esgl ...

                                               

Maldat

La maldat, o també conegut com a mal, és el terme que determina la manca de bondat que ha de tenir un segons la seva naturalesa o destí. Daquesta forma, el mal és el valor atorgat a una cosa que reuneix lesmentada característica, de vegades apart ...

                                               

Messianisme

El messianisme és una cosmovisió o ideologia, que té una particular interpretació del món, on el canvi de la dinàmica duna societat o del grup de creients, serà originat per larribada dun heroi, al que correspon lestabliment dun nou ordre que don ...

                                               

Mestre espiritual

Un mestre espiritual designa, en filosofia i religió, aquell qui pertanyent a una certa tradició i havent estat iniciat, és considerat capaç de transmetre una doctrina o una pràctica espirituals, ja sigui públicament o a un grup restret destudian ...

                                               

Migració puritana

La Migració de Puritans a Nova Anglaterra va ser marcada, pels seus efectes, en les dues dècades de 1620 a 1640, després de la qual cosa va disminuir bruscament per un temps. El terme Gran Migració generalment es refereix la migració en aquest pe ...

                                               

Miracle

Un miracle és una intervenció sobrenatural en el món físic de manera que es produeix una acció perceptible pels sentits humans, no explicable per causes ordinàries. Es diferencia de la màgia en què el miracle és una acció que es produeix en un co ...

                                               

Missioner

Un missioner és un membre dun grup religiós enviat a evangelitzar o a oferir educació, alfabetisme, justícia social, assistència sanitària i desenvolupament econòmic a una determinada regió. La paraula "missió" sorgí el 1598 quan els jesuïtes env ...

                                               

Mitologia

La mitologia és el conjunt relativament coherent de mites i sobretot símbols que il lustra o fonamenta almenys la part irracional dun sistema ideològic, de valors i de creences subjectiu duna persona o dun grup sociocultural. Per alguns autors, e ...

                                               

Monja

Una monja és una religiosa que ha fet els vots els quals la lliguen a un dels ordes que lEsglésia Catòlica té sancionats i que ha recorregut un procés diniciació i dacceptació. El nom ‘monja’ és un derivat del mot llatí que significa ‘anacoreta’. ...

                                               

Monoteisme ètic

El monoteisme ètic és un sistema de creença que es va desenvolupar a Eretz Israel, on ladoració i culte exclusius al seu Déu Elohim van portar al seu reconeixement com lúnic i veritable. El monoteisme ètic sol definir-se en contraposició al monot ...

                                               

Moral

La moral és una disciplina que determina la rectitud del comportament humà segons unes normes que expressen lexistència duns deures i obligacions. A través daquests principis morals les persones decideixen entre binomis de categories, com bo i do ...

                                               

Moral victoriana

La moralitat victoriana va ser la característica més notòria, dels costums socials de lèpoca, el puritanisme moral fou el símbol màxim del qual es va encarnar en la reina Victòria I del Regne Unit -segons Lytton Strachey, aquest tret solament es ...

                                               

Mortificació

La mortificació és la privació o el patiment voluntari que hom simposa a si mateix per motius ascètics i religiosos. Amb aquesta pràctica mortificar, és a dir donar la mort als seus pecats per tal datènyer la santedat. Tot i que la paraula prové ...

                                               

Negre vell

El Negre vell o Negres vells són un tipus desperits de la religió umbanda. Són esperits que es presenten sota larquetip de vells africans que van viure en les senzala, majoritàriament com a esclaus que van morir en la tortura del cep o de vellesa ...

                                               

Nom religiós

En la tradicio de lEsglésia Catòlica Romana, el nom religiós és el nom que pren un religiós o una religiosa. Es tracta, generalment, de nom dun sant o santa considerat com un model a seguir. Les persones que ingressen en un monestir poden triar u ...

                                               

Numen (religió)

Numen és un terme llatí que es refereix a una deïtat meravellosa, dotada dun poder misteriós i fascinador, que al seu torn és font idíl lica dinspiració. De forma més general, el terme podria referir-se a cadascun dels déus de la mitologia romana ...

                                               

Obscurantisme

Obscurantisme és un terme utilitzat pels adeptes del laïcisme per a descriure lestat desperit dimmobilisme de persones que defensen, sovint per motius religiosos, les veritats eternes de la revelació i que soposen activament als valors de la il l ...

                                               

Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura

L Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura és un espai interdisciplinar dinvestigació i divulgació del fenomen religiós que es va presentar el febrer del 2012 la Facultat de Comunicación Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de ...

                                               

Ofrena

Una ofrena és un objecte deixat en un lloc sagrat per motius rituals o un do ofert la divinitat per aplacar-la. Aquests objectes són una característica de societats modernes i antigues, i solien fer-se per guanyar-se el favor de forces sobrenatur ...

                                               

Ortodòxia

L ortodòxia - del grec antic ὀρθός Orthos, correcte i δόξα doxa, opinió, literalment opinió recta i veritable - és la doctrina o ideologia que és sostinguda i defensada per la major part duna societat, especialment en el terreny religiós, en cont ...

                                               

Particularisme

El particularisme és una tendència política dins dun país que tendeix a salvaguardar i promoure les característiques del govern local, fora duna perspectiva de tipus nacional. També és una actitud religiosa, vinculada sovint a interessos nacional ...

                                               

Pasqua (festivitat)

La Pasqua és un terme religiós que procedeix del llatí páscae, i aquest prové del grec paskha format a partir de lhebreu pésakh. En el context cultural occidental, la Pasqua representa tant una important festivitat religiosa com la celebració de ...

                                               

Pecat

En contextos abrahàmics, pecat és lacte de violació de la llei divina. També es pot referir al que viola la relació ideal entre lindividu i Déu, o qualsevol desviació de lordre ideal de la vida humana. Pecar ha estat definit com "errar el blanc". ...

                                               

Pelegrinatge

Un pelegrinatge és un viatge a un lloc considerat sagrat per la religió per tal dobtenir els favors de la divinitat o augmentar lautoconeixement durant la ruta. Les rutes dels pelegrins sovint creen molta riquesa, pel comerç i el trafic de person ...

                                               

Pensament religiós

El Pensament religiós és el pensament que tracta temes religiosos o que sinspira en lexperiència religiosa i, alhora, el pensament cultivat i expressat per homes i dones religiosos. Pel que fa al cristianisme, és el pensament dels teòlegs cristia ...

                                               

Perdó

El perdó és lacció de no exigir venjança o revenja davant un mal real o imaginari infligit per altres; és el contrari del ressentiment. El perdó pot venir motivat no per les disculpes de laltre. El perdó ocupa un lloc central en la majoria de rel ...

                                               

Politeisme

El politeisme consisteix a creure i/o adorar molts déus o divinitats. És una forma de religió que reconeix diverses divinitats, més o menys independents. El terme va ser inventat per Filó dAlexandria al segle i, si bé designa una realitat molt mé ...

                                               

Politeisme celta

El politeisme celta, comunament conegut com a paganisme celta, comprèn les creences i pràctiques religioses a les quals es va adherir la gent de lEdat de Ferro dEuropa occidental coneguda ara com els celtes, aproximadament entre 500 aC. i 500 dC. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →